Välkommen till PULSS

Under 2010 togs initiativ, av några privata företag inom LSS, till att skapa en fristående branschorganisation som ska ge förutsättningar för, så många privata utförare som möjligt, att samverka inom LSS-området.

 

PULSS är en ideell förening vars ändamål är att främja goda villkor och intressen för privata utförare av de tjänster som anges i 9§ lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Det huvudsakliga och långsiktiga målet är att branschen skall få rimliga förutsättningar för att bedriva LSS-verksamhet inom privat regi. Samt att personer med rätt till åtgärder inom LSS skall ha en mångfald av kvalitativa företag och organisationer att välja mellan.

På gång
PULSS kommer att fokusera på samarbetet med olika kommuner och organisationer inom Stockholms län. Vi kommer angående riksövergripande frågor bl a att samarbeta med Vårdföretagarna – Bransch Individ och familj
Läs mera här .